DziałalnośćProwadzimy w pełni profesjonalną działalność polegająca na spopielaniu martwych zwierząt domowych.
W tym celu posiadamy specjalnie do tego przystosowany samochód. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia nasz pracownik udaje się w ustalone miejsce celem odbioru martwego zwierzęcia. Następnie jest ono przewożone do naszego zakładu celem spopielenia. Kremacja odbywa się w specjalistycznym piecu. Komputerowe sterowanie pieca zapewnia temperaturę spalania 950 stopni Celsjusza w komorze zasadniczej oraz 850 stopni Celsjusza w komorze dopalania spalin.

W naszym zakładzie wdrożone są odpowiednie procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji, a także funkcjonowania samej firmy. Wszystko to odbywa się pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Wydziału Ochrony Środowiska.